ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. De periode van inschrijving geldt voor de duur van het voedingstraject/kuur/lidmaatschap. Opzegging tijdens een van de hierboven genoemde vormen dient schriftelijk te gebeuren met duidelijke geldige verklaring, indien de opzegging om medische redenen is, dient men een medische verklaring van de behandelend arts te overleggen. Gelden worden nooit geretourneerd.

 

2. Trajecten/kuren moeten binnen een door ons gestelde periode op gemaakt worden. Er wordt rekening gehouden met vakanties en/of bijzondere omstandigheden.

 

3. Om onze diensten goed te kunnen uitoefenen dient een privacy toestemmingsformulier getekend te worden. Client ontvangt bij de intake onze privacy verklaring deze is terug te vinden op onze site.

 

4. Na opzegging van uw voedingstraject / kuur /lidmaatschap kunt u geen aanspraak meer maken op eerder betaalde consulten/trajecten/behandelingen.

 

5. Verschuldigde gelden aan Health & Beauty Lab Tilburg dienen volledig betaald te worden bij aanvang van het intakegesprek. De cliënt ontvangt binnen 7 dagen, na getekend contract, een factuur welke, indien van toepassing, ingediend kan worden bij de zorgverzekeraar. Health & Beauty Lab Tilburg is niet verantwoordelijk wanneer de zorgverzekeraar niet uitkeert. De cliënt behoort dit zelf na te kijken in hun polis.

 

6. Betalingsregelingen zullen, indien van toepassing, voorgesteld worden in overleg met directie van Health & Beauty Lab Tilburg. Dit zal op het contract vermeldt worden, de cliënt dient hiervoor te tekenen alsmede een eenmalige incasso toestemmingsformulier.

 

7. Consulten/trajecten/kuren kunnen tijdelijk stopgezet worden wegens ziekte, vakantie (vooraf aangeven) of enige andere geldige reden in overleg met directie H&BLT.

 

8. Er bestaat een mogelijkheid tot inhalen van max. 1 consult/behandeling per voedingstraject /kuur indien geldige reden. Dit dient in overleg met de directie ven H&BLT te gebeuren. Hierbij geldt: minimaal 24 uur van tevoren afmelden, anders vervalt het consult/behandeling. Inhalen is alleen mogelijk binnen dezelfde betalingsperiode van een traject/kuur.

 

9. Trajecten/kuren zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

 

10. Health & Beauty Lab stelt geen diagnose en is geen vervanger van een arts. De adviezen zijn gericht op voeding, leefstijl en beweging.

 

11. Health & Beauty lab Tilburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gezondheidsklachten tijdens het voedingstraject/kuur/behandeling.

 

12. Health & Beauty lab aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies en/of diefstal van kleding of andere eigendommen.

 

13. De openingstijden worden door Health & Beauty lab Tilburg vastgesteld.

 

14. Health & Beauty lab Tilburg is tijdens officiële zon- (bijzondere) feestdagen gesloten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of teruggave behandelingsgelden. Tijdens (school) vakanties geldt een aangepast rooster, dit zal tijdig bekend gemaakt worden.

 

15. Ieder lid dient zich aan de huisregels te houden. H&BLT behoudt zich het recht voor, bij ernstige en/of herhaaldelijke schending van huisregels of andere gebleken, onaanvaardbaar gedrag, het traject/kuur te beëindigen zonder teruggave van enige gelden.

 

16. H&BLT behoud zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen personen te weigeren c.q. consulten/trajecten/kuren te beëindigen.

 

17. Resultaten zijn afhankelijk van de inzet van cliënten. H&BLT stelt zich niet aansprakelijk wanneer resultaten uitblijven of onvoldoende zijn.

 

 

btw 855298340 / NL88RABO0304719315

ALGEMENE VOORWAARDEN

WERKWIJZE

KOSTEN

WANNEER

CONTACT

MB beeld

blog

HOME

Copyright 2015 TX-design / www.tx-grafisch.nl